تصفية
-33%

Hassawi White Bisht Manual Work

In Stock Wishlist Wishlist
1.150,00  SAR شامل الضريبة Add to cart

Hassawi White Bisht Manual Work

In Stock Wishlist Wishlist
1.725,00  SAR شامل الضريبة Add to cart

Hassawi White Bisht Manual Work

In Stock Wishlist Wishlist
1.725,00  SAR شامل الضريبة Add to cart

Hand embroidered keychain

The keychain is now considered one of the most important accessories that everyone loves to have
Keeps large numbers of keys in one place
The keychain is also distinguished by its elegant and perfect shape, which, of course, varies according to the consumer’s taste
We, in turn, were keen to provide a very distinctive assortment of key medals that are executed manually through the art of sewing on fabric.
It can be specially executed in the form of a letter or drawing requested by the customer and it will be implemented with great care and accuracy
The outer frame is wooden brown, the inside is a white background, with embroidery in the color you prefer
A circular medallion, from the inside, the design is customized, and the color of the thread used in the embroidery hangs from it

car pendant

car pendant hand embroidery

-33%

Hassawi White Bisht Manual Work

1.150,00  SAR شامل الضريبة

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Hassawi White Bisht Manual Work

1.725,00  SAR شامل الضريبة
1 Review

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Hassawi White Bisht Manual Work

1.725,00  SAR شامل الضريبة
1 Review

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum